El Seguiment d'Ocells Comuns de Catalunya (SOCC)

El programa Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya (SOCC) té com a principal objectiu conèixer les tendències temporals que es produeixen en l'abundància dels ocells comuns a Catalunya, factor essencial per poder determinar l'estat de conservació de moltes espècies d'ocells i dels ambients on viuen. Aquest però, no és l'únic objectiu. El SOCC serveix també per conèixer les densitats de les espècies a les zones d'estudi, per elaborar mapes d'abundància d'alta resolució o per estimar mides poblacionals.

El SOCC es basa en el transecte com a mètode de cens d'ocells. El transectes del SOCC consisteixen en la realització sistemàtica de censos sobre uns mateixos itineraris de 3 km, subdividits en sis seccions de 500 m cadascuna. El SOCC pretén conèixer les tendències de les poblacions, tant en la temporada de nidificació com a l'hivern, raó per la qual es realitzen dos censos durant l'estació reproductora (el primer dins el període 15 d'abril/15 de maig i el segon en el període 15 de maig/15 de juny) i dos durant la hivernada (el primer durant el mes de desembre, i el segon durant el gener).

El SOCC és un projecte obert a tots els ornitòlegs que vulguin participar-hi. Es caracteritza per la facilitat de cens i l'estandardització en la presa de dades, de manera que resulta assumible per la major part dels ornitòlegs del país. Per col·laborar-hi només cal posar-se en contacte amb els coordinadors i trobar un itinerari apropiat per a fer els 4 censos anuals.

El projecte té dues variants de diferent complexitat: el SOCC estàndard i el SOCC ampliat. En la primera l'observador només ha d'anotar el nombre d'exemplars de cada espècie detectats, mentre que en el SOCC ampliat, a més, s'estimen les distàncies entre el itinerari i l'ocell i, quan és possible, es diferencien mascles de la resta d'exemplars. El SOCC ampliat és de molta utilitat. Així, per exemple, permet calcular les densitats de moltes espècies.

Els itineraris SOCC es poden situar pràcticament en qualsevol punt de Catalunya, per bé que hi ha uns localitzacions prioritàries. El mostratge prioritari del SOCC té 160 quadrats UTM 10x10 seleccionats per tenir un adequada cobertura de la geografia catalana i del seus ambients principals. La selecció dels quadrats s'ha efectuat fent una estratificació en 5 ambients principals (alta muntanya, muntanya mitjana, mediterrani, zones estèpiques i zones humides) i aplicant una selecció que combina aspectes de mostratge aleatori i sistemàtic. A més, en el marc de l'"Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009" s'ha fet una selecció de quadrats a mostrejar, com a mínim, un any concret.

Mostratge prioritari del SOCC (en color segons hàbitat prioritari). La resta de quadrats (205) no són prioritaris però en el marc de l'Atles hauran de tenir com a mínim un SOCC l'any que s'indica a la llegenda.

El SOCC va néixer l'any 2002 i de seguida va rebre una bona empenta i es va convertir en un dels programes de seguiment de major acceptació a Europa. Durant la temporada de primavera 2006 es van realitzar 235 itineraris, en els quals hi van participar 187 ornitòlegs. Durant el 2006 el projecte rep un impuls destacat i, degut a la sinèrgia amb el l'Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009, el nombre d'itineraris SOCCs assignats a mitjan de febrer de 2007 és de 413, la qual cosa suposa un increment espectacular respecte els realitzats en la temporada de nidificació anterior. Actualment, el 45% dels itineraris SOCC assignats es realitzen en versió ampliada.

Localització dels itineraris SOCC a Catalunya.

Gràcies a aquesta bona cobertura, les dades del SOCC permeten obtenir tendències poblacionals representatives del conjunt de Catalunya. Per fer-ho, però, no només cal prendre les dades del SOCC i analitza-les conjuntament, sinó que es necessari incorporar la importància relativa de cada itinerari SOCC en funció del seu hàbitat i localització geogràfica (el que estadísticament s'anomena pesos). A més, cal tenir en compte si es poden utilitzar tots els itineraris o només la mostra de SOCCs prioritaris (vegeu Report SOCC). Totes les tendències que es mostren al SIOC s'han realitzat amb el programa TRIM.

Més info