Cerca per espècie


... o per punt de mostreig

El Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC) és el portal de difusió de la informació recollida pels diferents projectes de seguiment de l'ICO. Amb aquesta iniciativa, es vol facilitar, tant als ornitòlegs i col·laboradors dels diferents projectes com al públic en general, l'accès a la informació referent als ocells de Catalunya i, en especial, a aquella que deriva dels projectes de seguiment.

Tota la informació continguda en aquest servidor es detalla espècie per espècie o bé per localitats (estacions i indrets on es situen els punts de seguiments). Per veure-la, només cal seleccionar una espècie del desplegable o buscar la informació per localitats. Podreu trobar informació sobre totes les espècies d'ocells que han estat citades algun cop a Catalunya.

El Servidor d'Informació Ornitològica de Catalunya (SIOC) és una iniciativa vinculada amb el Banc de Dades de Biodiversitat de Catalunya (BDBC), la font d'informació sobre la biodiversitat de Catalunya.