En aquest apartat es detalla tota la informació continguda en el SIOC espècie per espècie. Per veure-la, només cal seleccionar una espècie del desplegable. Podreu trobar informació sobre totes les espècies d'ocells que han estat citades algun cop a Catalunya