El projecte MIGRACIÓ

El projecte MIGRACIÓ utilitza la informació que recullen diverses estacions d'anellament al llarg dels passos migratoris per tal de delimitar els patrons fenològics i estudiar les necessitats ecològiques de les espècies d'ocells que migren a través de Catalunya.

És un projecte centrat especialment en l'estudi dels passeriformes, amb més de 160 espècies, un dels grups d'ocells més ben representat a Catalunya, però del qual n'estem més mancats d'informació.

Gràcies al treball coordinat i estandarditzat de gran nombre d'estacions d'anellament, aquest projecte ofereix una oportunitat única per estudiar les rutes migratòries dels ocells. Aquest és, concretament, un dels objectius principals del projecte internacional "Piccole Isole", del qual el projecte MIGRACIÓ en forma part des de 1993.

El projecte "Piccole Isole" es va iniciar l'any 1988 amb l'objectiu d'estudiar la migració prenupcial a través del Mediterrani i, actualment, ja compta amb una xarxa de més de 20 estacions d'anellament distribuïdes d'oest a est al llarg de tota la conca mediterrània. Les estacions d'Itàlia i dels Països Catalans formen el pilar d'aquest projecte.

Les dades dels projectes Piccole Isole i MIGRACIÓ ens permeten delimitar les rutes migratòries dels ocells.

El bon estat de les àrees de repòs i alimentació és clau per als migradors que han de travessar grans barreres geogràfiques durant les seves migracions. Els estudis realitzats en el marc del programa MIGRACIÓ ens permeten conèixer quins són els requeriment ecològics de les diferents espècies i quin ús fan de les àrees de descans. Aquesta informació és molt útil de cara a la gestió adequada d'aquests indrets.

Els patrons de captura ens indiquen com té lloc el flux migratori de cada espècie. Una informació molt valuosa per saber com i quan s'utilitzen les àrees de repòs i alimentació que els ocells troben al llarg de les seves rutes migratòries.

Els protocols de treball constants i estandaritzats que s'apliquen en el projecte MIGRACIÓ permeten observar canvis al llarg del temps, ja siguin de caire poblacional com aquells que tenen relació amb l'ús de l'hàbitat o l'estat físic dels ocells.

Més info

Aquest web és possible gràcies a l'esforç dels centenars de voluntaris que participen en els projectes de seguiment d'ocells.

Citació recomanada: ICO.2024. SIOC: servidor d'informació ornitològica de Catalunya. ICO, Barcelona. (http://www.sioc.cat)

Amb el suport de:

Avís legal

© Associació Institut Català d'Ornitologia (ICO), Nat - Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Pl. Leonardo de Vinci, 4-5, 08019 Barcelona (© Dibuixos: Toni Llobet) (© Fotografia portada: Xavier Riera)
Tel: 93 458 78 93 E-mail: ico@ornitologia.org