L'Oficina Catalana d'Anellament (OCA)

L'anellament d'ocells és una pràctica científica d'indiscutible interès per al coneixement de la biologia i l'estat de conservació de l'avifauna catalana.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge regula aquesta activitat d'acord amb l'Ordre de 10 de juny de 1992 de regulació de l'anellament científic d'ocells, on es delega al Grup Català d'Anellament (ara Institut Català d'Ornitologia) les tasques de gestió i coordinació d'aquesta activitat a Catalunya.

L'ICO desenvolupa aquesta tasca a través de l'Oficina Catalana d'Anellament (OCA). L'OCA coordina l'activitat de prop de 200 anelladors, desenvolupa diversos projectes de seguiment de la migració i s'encarrega de mantenir el contacte i l'intercanvi d'informació amb la resta de centrals anelladores.

L'OCA gestiona un dels banc de dades més importants del país. Des de 1975, la pràctica de l'anellament a Catalunya ha generat més d'un milió d'anellaments, desenes de milers de recaptures i més de 10.000 recuperacions. La Central Catalana d'Anellament és una de les més actives d'Europa i una de les més importants de la conca Mediterrània. L'estratègia seguida durant els darrers anys, basada en la informatització de les dades, el desenvolupament de programes de recerca estandarditzats i l'establiment d'uns protocols de treball comuns, han permès situar l'OCA entre les més innovadores d'Europa.

Entre les dades més rellevants que conté el Banc de Dades de l'OCA estan les més de 10.000 recuperacions (dades d'ocells recapturats o trobats morts a més de 5 km del lloc d'anellamnet). Aquestes dades ens permeten conèixer amb molta precisió els moviments dels ocells i són, per tant, de gran importància en el coneixement de les principals vies migratòries.

Conèixer l'origen de les poblacions d'ocells que nien, hivernen o migren a través de Catalunya és molt útil de cara a la gestió i protecció del medi natural. Una ullada a les recuperacions de pinsans anellats a Europa durant el període reproductor i recapturats posteriorment a casa nostra dona una bona idea d'on provenen els pinsans que migren i hivernen a Catalunya.

Més info